Els nostres tractaments

Implants dentals

 

Els implants dentals et permetrán susbtituir una o diverses dents perdudes

 • ALTRES ESPECIALITATS

 • GALERIA DE CASOS

   Els implants dentals són petits dispositius artificials de Titani, que s'insereixen en l'os del maxil·lar. El Titani és un biomaterial compatible amb l'os i és utilitzat freqüentment en medicina (per exemple en pròtesis de maluc, plaques òssies, caixes de marcapasos etc.). Quan es perd una dent, es pot col·locar un implant en aquest buit, realitzant damunt, posteriorment, una corona de porcellana.

   Aquest procediment ofereix l'avantatge que no cal tallar les dents contigües per preparar un pont, com es venia fent tradicionalment, i que es poden fer pròtesis fixes on abans només podien ser removibles. La intervenció es duu a terme sota anestèsia local i sense necessitat d'ingressar a la clínica. El cirurgià descobreix la mucosa i llaura un jaç en l'os, en el qual s'introdueix l'implant amb tota precisió. Segons el nombre d'implants a col·locar, la intervenció té una durada entre 40 i 60 minuts. Una vegada col·locats, els implants han de romandre en descàrrega per facilitar la osteointegració, durant un període d'uns 3 mesos.

   El pacient pot utilitzar durant aquest període una pròtesi provisional i haurà de sotmetre's a revisions regulars. En alguns casos, en funció del nombre d'implants, la seva situació i les característiques de l'os, pot realitzar-se la càrrega immediata. Finalitzada la fase d'osteointegració, es procedeix a la realització de la pròtesi de ceràmica. Per garantir el millor resultat, en la nostra clínica dental solament utilitzem els millors materials i les marques capdavanteres en el sector. Per això col·loquem els implants NobelReplace®, que és l'implant cònic original, que imita la forma de l'arrel d'una dent natural i està dissenyat per oferir una alta estabilitat inicial. Ha estat considerat com el Millor Producte Dental 2011. Estudis a llarg termini demostren una taxa d'èxit superior al 99%.

   De la mateixa manera, la pròtesi definitiva es realitza en ceràmica de Zirconi ZirconZahn®, dissenyada amb l'última tecnologia informàtica, que ens garanteix una estètica similar a l'esmalt natural. Podem realitzar des d'implants unitaris com la restauració dels incisius laterals en un cas d'agenesia fins a rehabilitacions d'arcades completes implantosoportades, passant per restauracions parcials de 2, 3 o 4 peces o per sobredentadures removibles fixades als implants amb ancoratges.