Els nostres tractaments

Bruxisme

 

El bruxisme és l’hàbit d’estrènyer, burxar i fregar les dents de l’arcada superior amb la inferior, que ocasiona el desgast progressiu de les peces dentals

  • ALTRES ESPECIALITATS

  • GALERIA DE CASOS

      El bruxisme és l'hàbit d'estrènyer, burxar i fregar les dents de l'arcada superior amb la inferior, que ocasiona el desgast progressiu de les peces dentals i la seva pèrdua d'altura. Amb el temps, aquesta pèrdua d'altura afavoreix la contractura muscular i el desgast de l'articulació temporomandibular. El bruxisme nocturn és molt freqüent i està influït per la tensió emocional acumulada durant el dia. També existeixen condicionants anatòmiques que ho afavoreixen, com ara l'arcada dentaria ampla amb musculatura potent. El tractament del pacient bruxista requereix de la realització de la denominada Fèrula o Placa de Descàrrega, que protegeix a les peces del desgast produït pels moviments de fricció i relaxa la musculatura de l'articulació temporomandibular (ATM). En aquells casos en els quals el bruxisme ha provocat un desgast excessiu de les peces amb pèrdua d'altura, és necessari restituir l'esmalt perdut i la forma de les peces de la forma més conservadora possible. Per a això recorrem a nous materials com els ceròmers, que són hibrids entre ceràmica i resina, que permeten la restauració de les peces conservant al màxim l'estructura dental existent.